หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 57 35 61.4% 13 22.81% 4 7.02% 5 8.77% 57
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 44 22 59.46% 8 21.62% 0 0% 7 18.92% 37
3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 31 20 68.97% 3 10.34% 4 13.79% 2 6.9% 29
4 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 35 17 53.13% 9 28.13% 3 9.38% 3 9.38% 32
5 โรงเรียนวานิชวิทยา 28 17 68% 3 12% 4 16% 1 4% 25
6 โรงเรียนบ้านปอบิด 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 33 16 48.48% 9 27.27% 3 9.09% 5 15.15% 33
8 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 28 16 61.54% 4 15.38% 5 19.23% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนอมรศิลป์ 34 15 45.45% 10 30.3% 3 9.09% 5 15.15% 33
10 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 23 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 24 15 71.43% 3 14.29% 0 0% 3 14.29% 21
12 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 24 15 71.43% 2 9.52% 1 4.76% 3 14.29% 21
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 22 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 21 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
15 โรงเรียนบ้านตาจั่น 21 14 70% 3 15% 0 0% 3 15% 20
16 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 32 13 40.63% 10 31.25% 5 15.63% 4 12.5% 32
18 โรงเรียนบ้านประคำ 28 13 52% 6 24% 4 16% 2 8% 25
19 โรงเรียนวันครู 2502 21 13 61.9% 5 23.81% 0 0% 3 14.29% 21
20 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 45 12 32.43% 14 37.84% 4 10.81% 7 18.92% 37
21 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 26 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 22 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนบ้านหมัน 16 12 80% 1 6.67% 0 0% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 28 11 45.83% 7 29.17% 3 12.5% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนบ้านหนองคอม 22 11 50% 4 18.18% 4 18.18% 3 13.64% 22
26 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 18 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
27 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 24 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 18 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
29 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 24 10 47.62% 8 38.1% 0 0% 3 14.29% 21
31 โรงเรียนบ้านโพนทอง 25 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
32 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 24 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
33 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 22 10 50% 5 25% 4 20% 1 5% 20
34 โรงเรียนปริยัติไพศาล 22 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนบ้านโจด 18 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 22 10 50% 1 5% 6 30% 3 15% 20
37 โรงเรียนบ้านหนองตาด 37 9 28.13% 9 28.13% 9 28.13% 5 15.63% 32
38 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 24 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 21 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
40 โรงเรียนบ้านสีสุก 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 19 9 56.25% 1 6.25% 4 25% 2 12.5% 16
42 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 23 8 34.78% 10 43.48% 1 4.35% 4 17.39% 23
43 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 23 8 36.36% 8 36.36% 3 13.64% 3 13.64% 22
44 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 20 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 15 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 23 8 44.44% 1 5.56% 4 22.22% 5 27.78% 18
47 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 20 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 18 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
49 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 17 7 53.85% 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 13
51 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
56 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 14 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 17 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
58 โรงเรียนบ้านสระครก 20 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 18 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
60 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 17 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนบ้านเมืองคง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านหนองแสง 14 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
65 โรงเรียนบ้านโนนรัง 15 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
66 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 20 5 29.41% 5 29.41% 7 41.18% 0 0% 17
67 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 21 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
68 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 14 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
69 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 14 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
70 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านโคกสี 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านกระถิน 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านนาแค 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 22 4 22.22% 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 18
80 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 13 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
81 โรงเรียนบ้านตะโก 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
82 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านหินแห่ 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
84 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
85 โรงเรียนบ้านหนองแขม 11 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 11 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
89 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านทองหลาง 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
96 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 12 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
98 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ 10 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 12 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
100 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 9 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนบ้านปรางค์ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านแฝก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านไทรโยง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 11 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
114 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 8 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
115 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
116 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 10 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
117 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนบ้านหนองบง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านโนนสัง 11 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
124 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 7 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
127 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 13 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 10
134 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 10 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
135 โรงเรียนบ้านเสมา 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านมะค่า 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
139 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 7 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
145 โรงเรียนวังโพน 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 6 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
151 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 6 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 0 0% 6
155 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
156 โรงเรียนบ้านงิ้ว 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
158 โรงเรียนบ้านโนนสูง 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
159 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 8 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านขามเวียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 8 0 0% 6 75% 0 0% 2 25% 8
171 โรงเรียนบ้านกระพี้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองบง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
174 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านตะหนอด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
181 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]