สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 31 11 4 4 46
2 บ้านสระสี่เหลี่ยม 20 3 4 2 27
3 วานิชวิทยา 17 3 4 1 24
4 ชุมชนบ้านช่อระกา 16 9 3 5 28
5 อมรศิลป์ 15 10 3 5 28
6 บ้านแดงน้อย 15 8 3 2 26
7 บ้านโนนสำราญ 15 2 4 1 21
8 บ้านปอบิด 15 0 0 0 15
9 บ้านตลุกพลวง 14 5 1 1 20
10 บ้านหนองบัวกระจาย 14 4 2 2 20
11 บ้านดอนใหญ่ 14 2 2 1 18
12 บ้านประคำ 13 6 4 2 23
13 บ้านหนองหว้า 13 6 0 7 19
14 วันครู 2502 13 5 0 3 18
15 บ้านหนองบัวทุ่ง 13 2 0 3 15
16 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 12 14 4 7 30
17 บ้านโนนเต็ง 12 4 2 1 18
18 ชุมชนบ้านเหลื่อม 12 3 5 2 20
19 บ้านตาจั่น 12 2 0 3 14
20 บ้านหมัน 12 1 0 2 13
21 บ้านเก่าค้อ 11 6 3 3 20
22 บ้านตะโกโคก 11 2 2 0 15
23 ชุมชนบ้านวัด 11 2 2 0 15
24 บ้านหนองปรือโป่ง 11 1 1 2 13
25 บ้านศาลาหนองขอน 10 8 0 3 18
26 บ้านโพนทอง 10 6 3 2 19
27 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 10 4 0 1 14
28 บ้านโจด 10 3 3 0 16
29 บ้านหนองตาด 9 9 9 5 27
30 บ้านหนองเต่า 9 6 4 3 19
31 บ้านหนองกระทุ่ม 9 5 2 2 16
32 ขามเตี้ยพิทยาคม 9 4 4 1 17
33 บ้านหนองปรือคึมม่วง 9 3 0 1 12
34 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 9 1 4 2 14
35 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 8 10 1 4 19
36 บ้านโนนระเวียง 8 8 3 3 19
37 บ้านตากิ่ม 8 5 1 2 14
38 บ้านคอนเมือง 8 5 1 1 14
39 บ้านสีสุก 8 3 0 1 11
40 บ้านทองหลางน้อย 8 1 4 5 13
41 บ้านหนองพรานปาน 7 5 2 1 14
42 ปริยัติไพศาล 7 4 1 1 12
43 บ้านดอนไผ่ 7 4 1 0 12
44 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 7 2 0 1 9
45 วัดบ้านหนองกก 7 2 0 0 9
46 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 7 1 2 1 10
47 บ้านดอนกลาง 7 1 2 0 10
48 บ้านหนองม่วง 7 1 1 1 9
49 บ้านหนองบัว 7 1 0 0 8
50 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 6 6 2 1 14
51 บ้านโนนทองหลาง 6 6 0 1 12
52 วัดบ้านโนนกอก 6 5 3 3 14
53 บ้านสระครก 6 5 2 1 13
54 บ้านหนองคอม 6 4 4 3 14
55 วัดบ้านไร่ 6 4 4 2 14
56 บ้านน้อยหนองหนาด 6 3 1 0 10
57 บัวใหญ่วิทยา 6 3 0 0 9
58 บ้านเมืองคง 6 2 0 0 8
59 บ้านโคกน้อย 6 0 0 2 6
60 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 5 5 7 0 17
61 บ้านด่านช้าง 5 4 1 2 10
62 บ้านหนองหว้าเอน 5 3 2 3 10
63 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 5 2 2 0 9
64 บ้านบุเสมาทอง 5 2 1 1 8
65 บ้านกระถิน 5 2 1 0 8
66 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5 1 4 1 10
67 บ้านนาแค 5 1 3 0 9
68 บ้านห้วยทราย 5 1 0 0 6
69 บ้านโนนดู่ 5 0 6 2 11
70 บ้านหนองแสง 5 0 4 2 9
71 บ้านหนองโคบาล 5 0 2 0 7
72 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 5 0 1 1 6
73 บ้านโคกเสี่ยว 4 5 3 3 12
74 บ้านตะโก 4 4 1 3 9
75 บ้านหินแห่ 4 3 1 3 8
76 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 4 3 0 2 7
77 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 4 2 2 4 8
78 บ้านหนองขามนาดี 4 2 2 1 8
79 บ้านโคกสี 4 2 1 1 7
80 ห้วยไหวัฒนา 4 2 0 0 6
81 บ้านฝาผนัง 4 2 0 0 6
82 บ้านโนนเพ็ด 4 2 0 0 6
83 วัดบ้านสามเมือง 4 2 0 0 6
84 บ้านดอนตะหนิน 4 1 3 2 8
85 บ้านตะคร้อโนนทอง 4 1 2 1 7
86 วัดบ้านดอนโก่ย 4 1 1 2 6
87 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 4 1 1 1 6
88 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 4 1 1 0 6
89 บ้านทองหลาง 4 1 0 0 5
90 เบญจราษฎร์ศึกษา 4 0 1 0 5
91 บ้านหินลาดหนองโดน 4 0 0 3 4
92 บ้านทัพมะขาม 3 6 1 1 10
93 ไทยรัฐวิทยา ๑๘ 3 5 1 0 9
94 บ้านโคกเพ็ด 3 4 1 3 8
95 บ้านดอนเปล้า 3 4 1 0 8
96 บ้านดอนแร้ง 3 3 2 2 8
97 วนาประชารัฐบำรุง 3 3 1 0 7
98 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 3 3 0 0 6
99 บ้านโนนรัง 3 2 1 2 6
100 บ้านโนนกระพี้วิทยา 3 2 1 1 6
101 บ้านปรางค์ 3 2 0 2 5
102 บ้านดงบัง 3 1 1 1 5
103 บ้านแฝก 3 1 1 0 5
104 บ้านตลุกสาหร่าย 3 1 0 1 4
105 บ้านหนองแขม 3 1 0 0 4
106 บ้านโสกสนวน 3 1 0 0 4
107 วัดบ้านหนองแวง 3 1 0 0 4
108 บ้านไทรโยง 3 0 1 0 4
109 บ้านโคกตะพาบ 3 0 0 1 3
110 บ้านนาดอนบก 3 0 0 0 3
111 บ้านคึมมะอุ 3 0 0 0 3
112 บ้านโสกน้ำขุ่น 2 4 1 3 7
113 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 2 4 0 0 6
114 บ้านดอนฆ่าเสือ 2 3 0 2 5
115 บ้านห้วยยาง 2 2 2 0 6
116 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 2 2 1 1 5
117 บ้านหนองบง 2 2 1 0 5
118 บ้านโนนมะเฟือง 2 2 1 0 5
119 บ้านหนองพลวง 2 2 0 1 4
120 บ้านศรีนิมิต 2 2 0 0 4
121 บ้านโนนสัง 2 1 3 4 6
122 วัดบ้านดอนชุมช้าง 2 1 1 1 4
123 บ้านหนองขามน้อย 2 1 0 0 3
124 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 2 0 2 1 4
125 บ้านหนองสะเดา 2 0 1 1 3
126 วัดบ้านเก่างิ้ว 2 0 1 0 3
127 วัดบ้านมะค่า 2 0 1 0 3
128 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 2 0 0 0 2
129 บ้านตะโกทุ่ง 2 0 0 0 2
130 บ้านป่าหวาย 2 0 0 0 2
131 บ้านหลุบกุง 1 4 4 1 9
132 บ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 1 4 2 3 7
133 วัดบ้านสีดา 1 3 1 1 5
134 บ้านเสมา 1 3 1 1 5
135 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 1 3 1 0 5
136 บ้านมะค่า 1 3 1 0 5
137 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 1 3 0 1 4
138 บ้านหนองแจ้งน้อย 1 2 0 0 3
139 บ้านหญ้าคา 1 2 0 0 3
140 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 1 1 2 0 4
141 บ้านหนองจาน 1 1 2 0 4
142 บ้านอุทัยทอง 1 1 1 2 3
143 บ้านวังโพธิ์ 1 1 1 0 3
144 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 0 3
145 วังโพน 1 1 1 0 3
146 บ้านหนองหญ้าขาว 1 1 1 0 3
147 บ้านห้วยม่วง 1 1 1 0 3
148 บ้านดอนคนทา 1 1 0 2 2
149 วัดบ้านหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
150 วัดบ้านเมืองสูง 1 1 0 0 2
151 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 1 0 5 0 6
152 วัดกู่สามัคคี 1 0 2 2 3
153 บ้านงิ้ว 1 0 2 1 3
154 บ้านเพ็ดน้อย 1 0 2 1 3
155 บ้านอ้อยช้าง 1 0 1 2 2
156 บ้านโนนสูง 1 0 0 3 1
157 วัดบ้านหนองตะไก้ 1 0 0 2 1
158 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 1 0 0 2 1
159 วัดบ้านศาลาดิน 1 0 0 1 1
160 เทศบาลหนองบัวลาย 1 0 0 1 1
161 บ้านตลุกหินปูน 1 0 0 0 1
162 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองโจด 1 0 0 0 1
164 บ้านขามเวียน 1 0 0 0 1
165 บ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองบัวสามัคคี 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองม่วงช่างพิม 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองสะแก 1 0 0 0 1
169 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 0 0 0 1
170 บ้านแก้งสนามนาง 0 6 0 2 6
171 บ้านกระพี้ 0 2 0 0 2
172 บ้านหนองบง 0 2 0 0 2
173 บ้านดอนทะแยง 0 1 1 2 2
174 บ้านโสกงูเหลือม 0 1 0 1 1
175 บ้านตะหนอด 0 1 0 0 1
176 วัดบ้านกระเบื้อง 0 0 2 1 2
177 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 1 0 1
178 บ้านห้วยโจด 0 0 1 0 1
179 วัดบ้านโนนประดู่ 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองผือ 0 0 0 3 0
181 บ้านหัวหนอง 0 0 0 1 0
182 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 1 0
183 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0
รวม 885 424 235 216 1,760