หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 22 - 25 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม หางนกยูงชั้น1ป.2/2 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม หางนกยูงชั้น1ป.2/1 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม หางนกยูงชั้น1ป.1/5 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียนติ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียนติ 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดมหน้าสหกรณ์ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ห้องคอม 1 เฟื่องฟ้า 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ห้องคอม 2 เฟื่องฟ้า 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม เวที โรงอาหาร 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม เวทีโรงอาหาร 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.1/4 หางนกยูง ชั้น 1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.1/3 หางนกยูง ชั้น 1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.1/1 อาคารหางนกยูง 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.2/6 หางนกยูง ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3/4 หางนกยูง ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3/3 หางนกยูง ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3/2 หางนกยูง ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นพ. 1 (0828488922)Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]