หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 49 34 80.95% 5 11.9% 2 4.76% 1 2.38% 42
2 โรงเรียนธารน้ำใจ 59 33 67.35% 8 16.33% 3 6.12% 5 10.2% 49
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 54 30 60% 10 20% 5 10% 5 10% 50
4 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 49 27 65.85% 4 9.76% 6 14.63% 4 9.76% 41
5 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 39 27 77.14% 4 11.43% 2 5.71% 2 5.71% 35
6 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 47 25 53.19% 12 25.53% 3 6.38% 7 14.89% 47
7 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 37 25 71.43% 7 20% 1 2.86% 2 5.71% 35
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 40 25 71.43% 5 14.29% 2 5.71% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 37 23 63.89% 6 16.67% 4 11.11% 3 8.33% 36
10 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 36 21 60% 5 14.29% 2 5.71% 7 20% 35
11 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 37 20 60.61% 7 21.21% 1 3.03% 5 15.15% 33
12 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 42 20 57.14% 4 11.43% 4 11.43% 7 20% 35
13 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 26 20 76.92% 2 7.69% 2 7.69% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 36 19 54.29% 5 14.29% 4 11.43% 7 20% 35
15 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 40 18 48.65% 13 35.14% 2 5.41% 4 10.81% 37
16 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 38 18 48.65% 7 18.92% 6 16.22% 6 16.22% 37
17 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 31 17 58.62% 3 10.34% 4 13.79% 5 17.24% 29
18 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 29 17 62.96% 3 11.11% 1 3.7% 6 22.22% 27
19 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 40 16 59.26% 4 14.81% 4 14.81% 3 11.11% 27
20 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 30 15 50% 6 20% 3 10% 6 20% 30
21 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 27 14 53.85% 6 23.08% 5 19.23% 1 3.85% 26
22 โรงเรียนบ้านนาบัว 19 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 23 14 60.87% 2 8.7% 1 4.35% 6 26.09% 23
24 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 37 13 41.94% 6 19.35% 7 22.58% 5 16.13% 31
25 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 31 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
26 โรงเรียนสันตยานันท์ 21 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 25 13 52% 4 16% 5 20% 3 12% 25
28 โรงเรียนตงเจี่ย 23 12 57.14% 6 28.57% 1 4.76% 2 9.52% 21
29 โรงเรียนบ้านดอนขาว 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
31 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 28 11 44% 7 28% 3 12% 4 16% 25
32 โรงเรียนบ้านผึ้ง 20 11 57.89% 2 10.53% 4 21.05% 2 10.53% 19
33 โรงเรียนบ้านนาคู่ 20 11 57.89% 2 10.53% 2 10.53% 4 21.05% 19
34 โรงเรียนบ้านศรีธน 18 11 61.11% 1 5.56% 1 5.56% 5 27.78% 18
35 โรงเรียนบ้านดงอินำ 20 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 23 10 47.62% 5 23.81% 2 9.52% 4 19.05% 21
37 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 17 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
38 โรงเรียนบ้านชะโนต 27 9 40.91% 5 22.73% 3 13.64% 5 22.73% 22
39 โรงเรียนบ้านนาเลียง 27 9 34.62% 2 7.69% 5 19.23% 10 38.46% 26
40 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 11 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 17 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
43 โรงเรียนบ้านดงบาก 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
44 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 18 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านสำราญ 22 7 36.84% 8 42.11% 2 10.53% 2 10.53% 19
48 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 15 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
50 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 21 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
51 โรงเรียนบ้านมหาชัย 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 20 7 38.89% 2 11.11% 4 22.22% 5 27.78% 18
53 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
54 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านดงยอ 13 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 12 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 16 7 43.75% 1 6.25% 1 6.25% 7 43.75% 16
59 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 35 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
63 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 20 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
64 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 23 6 27.27% 4 18.18% 4 18.18% 8 36.36% 22
65 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
66 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
67 โรงเรียนบ้านโคกสูง 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 15 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
69 โรงเรียนบ้านวังกระแส 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
71 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 14 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
73 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 11 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
76 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 10 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านคำพอก 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
80 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านวังตามัว 19 5 26.32% 7 36.84% 4 21.05% 3 15.79% 19
83 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 20 5 26.32% 6 31.58% 1 5.26% 7 36.84% 19
84 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 18 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
85 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 17 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
86 โรงเรียนบ้านม่วง 17 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
87 โรงเรียนบ้านกุงโกน 13 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
88 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 20 5 27.78% 4 22.22% 7 38.89% 2 11.11% 18
89 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนบ้านนาป่ง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านโสกแมว 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
97 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนบ้านวังยาง 9 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
99 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
103 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนบ้านโพนแพง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านหนองแซง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
106 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 12 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
109 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนบ้านคำชะอี 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านหนองบึง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
115 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านเหิบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 13 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
118 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
119 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
120 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 10 3 30% 0 0% 1 10% 6 60% 10
131 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านจอมมณี 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านทันสมัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านวังม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านนาหนาด 16 2 12.5% 8 50% 4 25% 2 12.5% 16
143 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 12 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
144 โรงเรียนบ้านนายอ 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
145 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
146 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 12 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
147 โรงเรียนบ้านนาโสก 10 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
148 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
149 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
150 โรงเรียนบ้านคับพวง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
151 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
152 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านคำผาสุข 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
155 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
156 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 11 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
158 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
159 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
160 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
161 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
162 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านนาม่วง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านวังสิม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านโพนทัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนเมืองนครพนม 13 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 12
173 โรงเรียนบ้านหนองแคน 9 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
174 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
175 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
176 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
177 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 8 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
179 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านดอนโทน 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
181 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
182 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 7 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
184 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
185 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านดงก้อม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
187 โรงเรียนบ้านปากบัง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
188 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
191 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
192 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านนาเชือก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 8 1 12.5% 0 0% 2 25% 5 62.5% 8
202 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
203 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
204 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
206 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
208 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
209 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
210 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านนางาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านโนนหอม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านนาขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
224 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
225 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
226 โรงเรียนบ้านกกไฮ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
227 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
228 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
229 โรงเรียนบ้านหนองคอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
231 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 5 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
232 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
233 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านนาดี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
239 โรงเรียนบ้านแขนนาง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
240 โรงเรียนบ้านดงขวาง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านดงยอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านนาคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
251 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
252 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
253 โรงเรียนบ้านจำปา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
254 โรงเรียนมรุกขนคร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นพ. 1 (0828488922)Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]