หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 56 53 94.64% 2 3.57% 0 0% 1 1.79% 56
2 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 58 47 81.03% 7 12.07% 0 0% 4 6.9% 58
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 51 43 84.31% 4 7.84% 4 7.84% 0 0% 51
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 62 40 67.8% 10 16.95% 8 13.56% 1 1.69% 59
5 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 53 40 83.33% 6 12.5% 1 2.08% 1 2.08% 48
6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 50 36 76.6% 7 14.89% 1 2.13% 3 6.38% 47
7 โรงเรียนชุมชนนางัว 58 33 56.9% 16 27.59% 5 8.62% 4 6.9% 58
8 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 49 31 75.61% 7 17.07% 1 2.44% 2 4.88% 41
9 โรงเรียนบ้านโพนจาน 40 28 80% 5 14.29% 2 5.71% 0 0% 35
10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 33 26 83.87% 5 16.13% 0 0% 0 0% 31
11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 55 24 50% 15 31.25% 6 12.5% 3 6.25% 48
12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 29 21 77.78% 5 18.52% 1 3.7% 0 0% 27
13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 27 21 77.78% 5 18.52% 0 0% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนบ้านค้อ 28 20 76.92% 4 15.38% 2 7.69% 0 0% 26
15 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 32 18 64.29% 7 25% 3 10.71% 0 0% 28
16 โรงเรียนบ้านหนองเทา 32 18 60% 6 20% 3 10% 3 10% 30
17 โรงเรียนบ้านนาหว้า 25 18 72% 6 24% 0 0% 1 4% 25
18 โรงเรียนบ้านภูกระแต 39 17 47.22% 8 22.22% 8 22.22% 3 8.33% 36
19 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 25 17 70.83% 7 29.17% 0 0% 0 0% 24
20 โรงเรียนบ้านนาน้อย 29 17 68% 5 20% 1 4% 2 8% 25
21 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 25 17 73.91% 3 13.04% 3 13.04% 0 0% 23
22 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 28 16 57.14% 9 32.14% 1 3.57% 2 7.14% 28
23 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 28 16 61.54% 8 30.77% 2 7.69% 0 0% 26
24 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 24 16 76.19% 2 9.52% 2 9.52% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 23 15 75% 4 20% 0 0% 1 5% 20
26 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 24 14 58.33% 8 33.33% 2 8.33% 0 0% 24
27 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 23 14 63.64% 5 22.73% 3 13.64% 0 0% 22
28 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 20 14 70% 2 10% 2 10% 2 10% 20
29 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 20 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านนาทม 28 13 48.15% 10 37.04% 2 7.41% 2 7.41% 27
31 โรงเรียนบ้านหมูม้น 20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
32 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 18 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
33 โรงเรียนบ้านหาดแพง 16 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
34 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 25 13 76.47% 1 5.88% 3 17.65% 0 0% 17
35 โรงเรียนบ้านข่า 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
38 โรงเรียนบ้านคำนกกก 22 11 57.89% 4 21.05% 3 15.79% 1 5.26% 19
39 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 23 11 61.11% 3 16.67% 4 22.22% 0 0% 18
40 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 23 10 47.62% 6 28.57% 1 4.76% 4 19.05% 21
42 โรงเรียนบ้านนาเข 18 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนบ้านหนองซน 19 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนบ้านดงน้อย 18 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
45 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านโพนบก 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
50 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 17 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
51 โรงเรียนบ้านรามราช 19 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 15 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
53 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนบ้านหนองผือ 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านตาล 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านนาคอย 21 8 40% 9 45% 3 15% 0 0% 20
57 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 19 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
58 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 16 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
59 โรงเรียนบ้านโพน 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านนาจาน 10 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านพนอม 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
65 โรงเรียนบ้านอูนนา 17 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
66 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
67 โรงเรียนบ้านอีอูด 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
68 โรงเรียนบ้านนาคำ 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านหัวหาด 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านดอนแดง 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านหาดกวน 15 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
74 โรงเรียนบ้านพะทาย 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
75 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
76 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านดอนเตย 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านอ้วน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
88 โรงเรียนบ้านสามัคคี 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านต้าย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านบงคำ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
98 โรงเรียนบ้านคำเตย 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
100 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านโพนทอง 11 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านดง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านเเหล่า 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านคำไฮ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านบุ่ง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านหนองดุด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
117 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านนาเต่า 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านยางงอย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนเพียงหลวง 10 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านนาใน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโพนแดง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านนาเพียง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านปากทวย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านโพนงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านไชยศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
137 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านนานอ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโนนกุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโพนขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านดงขวาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านม่วงชี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านโคกยาว 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
174 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
176 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนอุ่มไผ่ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านนางัว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านธาตุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
183 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
184 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สายันต์ โชติวังโส Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]