สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 53 1 0 1 54
2 ราษฎร์สามัคคี 43 4 4 0 51
3 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 39 6 0 4 45
4 บ้านโพนเพ็ก 37 6 1 1 44
5 บ้านขว้างคลีชูชาติ 36 7 1 3 44
6 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 34 8 7 1 49
7 บ้านดอนกลาง 30 4 1 2 35
8 ชุมชนนางัว 25 13 4 4 42
9 บ้านเสาเล้า 25 5 0 0 30
10 บ้านโพนจาน 25 3 1 0 29
11 บ้านโพนก่อ 24 15 6 3 45
12 บ้านนาโพธิ์ 21 5 1 0 27
13 บ้านขามเปี้ย 20 5 0 1 25
14 บ้านหนองเทา 18 6 3 3 27
15 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 17 3 3 0 23
16 บ้านค้อ 17 3 1 0 21
17 บ้านห้วยพระ 16 7 3 0 26
18 บ้านนาหว้า 16 4 0 1 20
19 บ้านคำแม่นาง 15 7 0 0 22
20 อุเทนวิทยาคาร 15 4 0 1 19
21 ชุมชนประสานมิตร 15 2 2 1 19
22 ชุมชนไผ่ล้อม 14 8 2 0 24
23 บ้านภูกระแต 14 6 7 3 27
24 บ้านนาน้อย 14 5 1 2 20
25 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 13 8 1 2 22
26 บ้านหมูม้น 13 6 1 0 20
27 บ้านเหล่าพัฒนา 13 2 1 2 16
28 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 13 1 2 0 16
29 บ้านโคกสะอาด 12 7 2 0 21
30 บ้านป่าหว้าน 12 5 3 0 20
31 บ้านหาดแพง 12 2 0 0 14
32 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 11 2 0 1 13
33 อนุบาลโสธิญา 11 1 0 1 12
34 บ้านนาทม 10 9 1 2 20
35 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 10 6 1 4 17
36 บ้านนาเข 10 5 1 1 16
37 บ้านคำนกกก 10 3 2 1 15
38 บ้านดงน้อย 10 3 1 2 14
39 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 10 1 0 1 11
40 บ้านข่า 10 1 0 1 11
41 บ้านเวินพระบาท 10 0 1 0 11
42 ชุมชนบ้านไชยบุรี 9 4 0 1 13
43 บ้านแก้วปัดโป่ง 9 3 4 0 16
44 บ้านนาขมิ้น 9 3 3 0 15
45 บ้านท่าอุเทน 9 1 1 1 11
46 บ้านแพงสะพัง 9 1 0 0 10
47 บ้านหนองผือ 9 0 0 1 9
48 บ้านนาคอย 8 9 3 0 20
49 บ้านโพน 8 3 1 1 12
50 บ้านชัยมงคล 8 3 0 0 11
51 ชุมชนบ้านสามผง 8 2 0 0 10
52 บ้านโพนบก 8 1 1 2 10
53 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 8 1 1 0 10
54 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 8 1 0 0 9
55 บ้านพนอม 7 6 2 0 15
56 บ้านอูนนา 7 5 1 0 13
57 บ้านพันห่าวดอนดู่ 7 5 0 0 12
58 บ้านหนองแวง 7 5 0 0 12
59 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 7 1 2 0 10
60 บ้านเสียววิทยา 7 1 2 0 10
61 บ้านนาดีวิทยา 7 1 1 1 9
62 บ้านหัวหาด 7 1 0 0 8
63 บ้านดอนแดง 7 0 1 0 8
64 บ้านนาจาน 7 0 0 1 7
65 บ้านหาดกวน 6 7 1 1 14
66 บ้านหนองซน 6 3 1 1 10
67 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 6 2 1 0 9
68 บ้านดอนเตย 6 2 0 1 8
69 บ้านเซียงเซา 6 2 0 0 8
70 บ้านหนองท่ม 6 2 0 0 8
71 บ้านรามราช 6 1 0 1 7
72 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 6 1 0 0 7
73 บ้านดอนสมอ 6 0 1 1 7
74 โพธิ์ไทรทองวิทยา 6 0 0 0 6
75 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 6 0 0 0 6
76 บ้านตาล 6 0 0 0 6
77 บ้านพะทาย 5 4 0 1 9
78 บ้านน้อยนาเหนือ 5 4 0 0 9
79 บ้านนาคำ 5 3 0 1 8
80 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 5 2 1 1 8
81 บ้านตาลปากน้ำ 5 2 0 1 7
82 บ้านต้าย 5 2 0 0 7
83 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 5 1 0 1 6
84 บ้านอ้วน 5 1 0 0 6
85 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 5 0 0 0 5
86 บ้านปฏิรูป 5 0 0 0 5
87 ชุมชนนาพระชัย 4 6 0 1 10
88 บ้านคำเตย 4 5 0 0 9
89 บ้านอีอูด 4 4 1 0 9
90 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 4 4 1 0 9
91 บ้านสามัคคี 4 3 0 0 7
92 บ้านโพนทอง 4 2 0 1 6
93 บ้านดอนปอหนองโอง 4 2 0 1 6
94 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 4 2 0 0 6
95 บ้านดอนดู่ 4 2 0 0 6
96 บ้านอูนยางคำ 4 1 1 0 6
97 บ้านโพนสวรรค์ 4 1 1 0 6
98 บ้านโพนตูมหนองแสง 4 1 0 1 5
99 บ้านนาหนองหวาย 4 1 0 1 5
100 บ้านหนองดุด 4 1 0 0 5
101 บ้านคำไฮ 4 1 0 0 5
102 บ้านบงคำ 4 1 0 0 5
103 บ้านดง 4 1 0 0 5
104 บ้านบุ่ง 4 1 0 0 5
105 บ้านโคกพะธาย 4 0 1 0 5
106 บ้านท่าพันโฮง 4 0 0 0 4
107 บ้านนาหัวบ่อ 3 4 1 0 8
108 บ้านดอนศาลา 3 3 2 0 8
109 บ้านนาเต่า 3 3 0 0 6
110 บ้านขามเตี้ยน้อย 3 3 0 0 6
111 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 3 2 1 1 6
112 บ้านเหล่าหนาด 3 2 0 2 5
113 บ้านนาข่าคำพอก 3 2 0 1 5
114 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 3 2 0 0 5
115 บ้านยางงอย 3 1 1 0 5
116 บ้านเเหล่า 3 1 0 1 4
117 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 1 4
118 บ้านนาใน 3 1 0 0 4
119 เพียงหลวง 10 3 1 0 0 4
120 บ้านดอนพะธาย 3 1 0 0 4
121 บ้านโพนแดง 3 0 2 0 5
122 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 3 0 1 0 4
123 บ้านโพนงาม 3 0 0 0 3
124 บ้านนาเพียง 3 0 0 0 3
125 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 3 0 0 0 3
126 บ้านปากทวย 3 0 0 0 3
127 บ้านไชยศรี 3 0 0 0 3
128 บ้านดอนแดงดอนดู่ 3 0 0 0 3
129 บ้านม่วงนาสีดา 3 0 0 0 3
130 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 2 4 1 1 7
131 บ้านวังโพธิ์ 2 3 1 1 6
132 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 2 2 1 0 5
133 บ้านนานอ 2 2 1 0 5
134 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 2 2 0 0 4
135 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 2 0 0 4
136 บ้านดงวิทยาคาร 2 1 0 1 3
137 บ้านโนนกุง 2 1 0 0 3
138 บ้านโพนขาว 2 1 0 0 3
139 บ้านท่าเรือ 2 1 0 0 3
140 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 2 1 0 0 3
141 บ้านน้อยทวย 2 1 0 0 3
142 ตชด.บ้านนาสามัคคี 2 0 1 0 3
143 บ้านดงขวาง 2 0 0 0 2
144 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 2 0 0 0 2
145 บ้านม่วงชี 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองนางเลิง 2 0 0 0 2
147 บ้านดอนติ้ว 1 3 1 0 5
148 บ้านท่าจำปา 1 2 0 0 3
149 บ้านปากห้วยม่วง 1 1 0 1 2
150 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
151 บ้านโคกศรี 1 1 0 0 2
152 บ้านโคกสายทอง 1 1 0 0 2
153 บ้านนากระแต้ 1 0 1 0 2
154 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 1 0 1 0 2
155 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 0 0 0 1
156 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1 0 0 0 1
157 บ้านดงหนองบัว 1 0 0 0 1
158 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1 0 0 0 1
159 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
160 บ้านจอมศรี 1 0 0 0 1
161 บ้านเสียวสงคราม 1 0 0 0 1
162 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 0 0 0 1
163 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1 0 0 0 1
164 บ้านดอนมะจ่าง 1 0 0 0 1
165 บ้านนาข่าท่า 1 0 0 0 1
166 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1 0 0 0 1
167 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 0 1
168 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 0 0 0 1
169 บ้านกุดน้ำใส 0 3 0 0 3
170 บ้านโคกยาว 0 2 3 0 5
171 บ้านดอนสะฝาง 0 2 1 0 3
172 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 2 0 1 2
173 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 2 0 0 2
174 อุ่มไผ่ 0 1 1 1 2
175 บ้านนางัว 0 1 0 0 1
176 บ้านนาเดื่อ 0 1 0 0 1
177 บ้านธาตุ 0 1 0 0 1
178 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 0 1
180 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 1
181 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 0
182 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 0
183 บ้านศรีเวินชัย 0 0 0 0 0
รวม 1,280 408 120 85 1,893