สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 21 7 8 36 53 2 0 1 55
2 บ้านโพนจาน 12 2 5 19 28 5 2 0 35
3 ราษฎร์สามัคคี 11 11 6 28 43 4 4 0 51
4 บ้านขว้างคลีชูชาติ 10 8 7 25 36 7 1 3 44
5 บ้านดอนกลาง 9 6 3 18 31 7 1 2 39
6 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 8 10 6 24 40 10 8 1 58
7 บ้านเสาเล้า 7 6 4 17 26 5 0 0 31
8 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 7 3 8 18 47 7 0 4 54
9 ชุมชนประสานมิตร 7 3 0 10 16 2 2 1 20
10 บ้านขามเปี้ย 6 5 6 17 21 5 0 1 26
11 บ้านนาน้อย 6 2 4 12 17 5 1 2 23
12 บ้านโพนเพ็ก 5 7 5 17 40 6 1 1 47
13 บ้านห้วยพระ 5 4 2 11 18 7 3 0 28
14 บ้านภูกระแต 5 3 2 10 17 8 8 3 33
15 บ้านแก้วปัดโป่ง 5 1 0 6 11 3 4 0 18
16 บ้านดงน้อย 4 2 2 8 10 3 3 2 16
17 บ้านค้อ 4 1 1 6 20 4 2 0 26
18 บ้านหัวหาด 4 1 0 5 7 1 0 0 8
19 โพธิ์ไทรทองวิทยา 4 1 0 5 6 0 1 0 7
20 บ้านนาโพธิ์ 3 6 1 10 21 5 1 0 27
21 บ้านโคกสะอาด 3 2 4 9 16 8 2 0 26
22 บ้านนาหว้า 3 2 3 8 18 6 0 1 24
23 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 3 2 2 7 8 1 0 0 9
24 ชุมชนนางัว 3 2 1 6 33 16 5 4 54
25 บ้านหนองซน 3 2 0 5 10 4 2 1 16
26 บ้านนาดีวิทยา 3 1 1 5 12 2 1 1 15
27 บ้านชัยมงคล 3 1 0 4 9 3 0 0 12
28 บ้านหาดแพง 2 5 1 8 13 2 0 0 15
29 บ้านคำแม่นาง 2 3 4 9 17 7 0 0 24
30 ชุมชนบ้านสามผง 2 3 1 6 10 2 0 0 12
31 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 2 2 0 4 10 6 1 4 17
32 บ้านพะทาย 2 2 0 4 6 5 1 1 12
33 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 2 1 2 5 13 2 1 0 16
34 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 2 1 2 5 13 1 3 0 17
35 บ้านพันห่าวดอนดู่ 2 1 2 5 8 5 0 0 13
36 บ้านดอนศาลา 2 1 2 5 8 4 2 0 14
37 บ้านป่าหว้าน 2 1 1 4 14 5 3 0 22
38 บ้านนาคำ 2 1 0 3 7 3 0 1 10
39 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 2 0 1 3 10 1 0 1 11
40 บ้านโพนทอง 2 0 0 2 4 2 0 1 6
41 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
42 บ้านข่า 1 4 1 6 13 1 0 1 14
43 บ้านโพนก่อ 1 3 5 9 24 15 6 3 45
44 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1 3 1 5 8 1 2 0 11
45 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1 3 0 4 7 0 0 0 7
46 บ้านอ้วน 1 3 0 4 6 1 0 0 7
47 บ้านเหล่าพัฒนา 1 2 3 6 14 2 2 2 18
48 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 2 3 6 14 2 0 1 16
49 บ้านหนองเทา 1 2 2 5 18 6 3 3 27
50 บ้านนาจาน 1 2 1 4 8 0 0 1 8
51 บ้านเสียวสงคราม 1 2 1 4 4 0 0 0 4
52 อุเทนวิทยาคาร 1 1 3 5 15 4 0 1 19
53 บ้านดอนเตย 1 1 2 4 6 2 0 1 8
54 บ้านโพนบก 1 1 1 3 10 1 1 2 12
55 บ้านสามัคคี 1 1 1 3 5 3 0 0 8
56 บ้านนาหัวบ่อ 1 1 1 3 3 4 1 0 8
57 บ้านพนอม 1 1 0 2 7 6 2 0 15
58 บ้านดงวิทยาคาร 1 1 0 2 4 1 0 1 5
59 บ้านโคกพะธาย 1 1 0 2 4 0 1 0 5
60 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 0 7 8 17 3 3 0 23
61 บ้านเซียงเซา 1 0 4 5 8 3 0 0 11
62 บ้านคำนกกก 1 0 2 3 11 4 3 1 18
63 บ้านดอนแดง 1 0 2 3 7 0 1 0 8
64 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1 0 1 2 6 2 1 0 9
65 บ้านดอนสมอ 1 0 1 2 6 0 1 1 7
66 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1 0 1 2 5 1 0 1 6
67 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 1 0 1 2 4 2 0 0 6
68 บ้านหนองดุด 1 0 1 2 4 1 0 0 5
69 บ้านโพนงาม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านโพนสวรรค์ 1 0 0 1 5 1 1 0 7
71 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 1 0 0 1 4 3 0 0 7
72 บ้านอูนยางคำ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
73 บ้านโพนตูมหนองแสง 1 0 0 1 4 1 0 1 5
74 บ้านยางงอย 1 0 0 1 3 1 1 0 5
75 บ้านโพนแดง 1 0 0 1 3 0 2 0 5
76 บ้านนาเพียง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
77 บ้านโนนกุง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านรามราช 0 3 1 4 9 3 1 1 13
81 บ้านหนองผือ 0 3 0 3 9 0 0 1 9
82 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 0 3 0 3 3 0 0 0 3
83 ชุมชนไผ่ล้อม 0 2 3 5 14 8 2 0 24
84 บ้านอีอูด 0 2 1 3 7 4 1 0 12
85 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 0 2 0 2 16 9 1 2 26
86 บ้านแพงสะพัง 0 2 0 2 10 1 1 0 12
87 บ้านท่าอุเทน 0 2 0 2 9 1 1 1 11
88 บ้านปฏิรูป 0 2 0 2 6 0 0 0 6
89 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 2 0 2 2 1 0 0 3
90 บ้านดอนปอหนองโอง 0 1 2 3 6 2 0 1 8
91 บ้านน้อยนาเหนือ 0 1 2 3 5 6 0 0 11
92 บ้านนาเข 0 1 1 2 10 5 1 1 16
93 บ้านเสียววิทยา 0 1 1 2 7 1 2 0 10
94 บ้านตาลปากน้ำ 0 1 1 2 5 2 0 1 7
95 บ้านบงคำ 0 1 1 2 5 1 0 0 6
96 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 1 1 2 5 0 0 0 5
97 บ้านนาเต่า 0 1 1 2 3 3 0 0 6
98 อนุบาลโสธิญา 0 1 0 1 11 1 0 1 12
99 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 1 0 1 9 4 0 1 13
100 บ้านนาขมิ้น 0 1 0 1 9 3 3 0 15
101 บ้านโพน 0 1 0 1 8 3 1 1 12
102 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
103 บ้านคำเตย 0 1 0 1 4 5 0 0 9
104 บ้านดอนดู่ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
105 บ้านท่าพันโฮง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
106 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 1 0 1 3 2 1 1 6
107 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 1 0 1 3 2 0 0 5
108 บ้านน้อยทวย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
109 บ้านนาใน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
110 บ้านปากทวย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองนางเลิง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
113 บ้านดงหนองบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านจอมศรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านหมูม้น 0 0 2 2 13 6 1 0 20
117 บ้านตาล 0 0 2 2 9 0 0 0 9
118 บ้านโพนขาว 0 0 2 2 2 1 0 0 3
119 บ้านนาทม 0 0 1 1 13 10 2 2 25
120 บ้านเวินพระบาท 0 0 1 1 12 1 1 0 14
121 บ้านนาคอย 0 0 1 1 8 9 3 0 20
122 บ้านอูนนา 0 0 1 1 7 5 1 0 13
123 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 1 1 6 3 1 1 10
124 บ้านนาหนองหวาย 0 0 1 1 6 1 0 1 7
125 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 1 1 6 1 0 0 7
126 บ้านเหล่าหนาด 0 0 1 1 5 2 0 2 7
127 บ้านเเหล่า 0 0 1 1 4 1 0 1 5
128 บ้านคำไฮ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
129 บ้านไชยศรี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
130 บ้านดงขวาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 7 5 0 0 12
133 บ้านหาดกวน 0 0 0 0 6 7 1 1 14
134 บ้านดอนติ้ว 0 0 0 0 6 4 1 0 11
135 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 6 2 0 0 8
136 บ้านต้าย 0 0 0 0 5 3 0 0 8
137 ชุมชนนาพระชัย 0 0 0 0 4 6 0 1 10
138 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 4 4 1 0 9
139 บ้านดง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
140 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
141 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
142 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 3 3 0 0 6
143 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
144 เพียงหลวง 10 0 0 0 0 3 1 0 0 4
145 บ้านดอนพะธาย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
146 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 0 0 0 0 2 5 2 1 9
148 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
149 บ้านนานอ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
150 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
151 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
152 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
154 บ้านม่วงชี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
156 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านปากห้วยม่วง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
158 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านนากระแต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านศรีเวินชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านดอนมะจ่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านนาข่าท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านนาผักปอด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
173 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 0 2 3 0 5
174 บ้านดอนสะฝาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
175 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
176 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
177 อุ่มไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
178 บ้านนางัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านนาหนองบก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
183 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านขว้างคลีชูชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 อนุบาลบ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 230 205 177 612 1,429 448 138 85 2,015