สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 21 7 7 35 53 1 0 1 54
2 ราษฎร์สามัคคี 11 11 6 28 43 4 4 0 51
3 บ้านโพนจาน 11 2 4 17 25 3 1 0 29
4 บ้านขว้างคลีชูชาติ 10 8 7 25 36 7 1 3 44
5 บ้านดอนกลาง 9 6 3 18 30 4 1 2 35
6 บ้านเสาเล้า 7 6 4 17 25 5 0 0 30
7 ชุมชนประสานมิตร 6 3 0 9 15 2 2 1 19
8 บ้านโพนเพ็ก 5 6 5 16 37 6 1 1 44
9 บ้านขามเปี้ย 5 5 6 16 20 5 0 1 25
10 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 4 8 6 18 34 8 7 1 49
11 บ้านนาน้อย 4 2 3 9 14 5 1 2 20
12 บ้านดงน้อย 4 2 2 8 10 3 1 2 14
13 บ้านค้อ 4 1 1 6 17 3 1 0 21
14 บ้านหัวหาด 4 1 0 5 7 1 0 0 8
15 โพธิ์ไทรทองวิทยา 4 1 0 5 6 0 0 0 6
16 บ้านนาโพธิ์ 3 6 1 10 21 5 1 0 27
17 บ้านห้วยพระ 3 4 2 9 16 7 3 0 26
18 บ้านภูกระแต 3 2 2 7 14 6 7 3 27
19 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 3 2 2 7 8 1 0 0 9
20 บ้านนาหว้า 3 2 1 6 16 4 0 1 20
21 บ้านโคกสะอาด 3 1 3 7 12 7 2 0 21
22 บ้านแก้วปัดโป่ง 3 1 0 4 9 3 4 0 16
23 บ้านหาดแพง 2 4 1 7 12 2 0 0 14
24 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 2 3 7 12 39 6 0 4 45
25 บ้านคำแม่นาง 2 2 4 8 15 7 0 0 22
26 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 2 2 0 4 10 6 1 4 17
27 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 2 1 2 5 13 1 2 0 16
28 ชุมชนนางัว 2 1 1 4 25 13 4 4 42
29 ชุมชนบ้านสามผง 2 1 1 4 8 2 0 0 10
30 บ้านชัยมงคล 2 1 0 3 8 3 0 0 11
31 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 2 0 1 3 10 1 0 1 11
32 บ้านโพนทอง 2 0 0 2 4 2 0 1 6
33 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
34 บ้านโพนก่อ 1 3 5 9 24 15 6 3 45
35 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1 3 1 5 7 1 2 0 10
36 บ้านเหล่าพัฒนา 1 2 3 6 13 2 1 2 16
37 บ้านหนองเทา 1 2 2 5 18 6 3 3 27
38 บ้านนาจาน 1 2 0 3 7 0 0 1 7
39 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1 2 0 3 6 0 0 0 6
40 บ้านพะทาย 1 2 0 3 5 4 0 1 9
41 บ้านอ้วน 1 2 0 3 5 1 0 0 6
42 อุเทนวิทยาคาร 1 1 3 5 15 4 0 1 19
43 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 1 2 4 11 2 0 1 13
44 บ้านพันห่าวดอนดู่ 1 1 2 4 7 5 0 0 12
45 บ้านดอนเตย 1 1 2 4 6 2 0 1 8
46 บ้านป่าหว้าน 1 1 1 3 12 5 3 0 20
47 บ้านโพนบก 1 1 1 3 8 1 1 2 10
48 บ้านนาหัวบ่อ 1 1 1 3 3 4 1 0 8
49 บ้านพนอม 1 1 0 2 7 6 2 0 15
50 บ้านสามัคคี 1 1 0 2 4 3 0 0 7
51 บ้านโคกพะธาย 1 1 0 2 4 0 1 0 5
52 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 0 7 8 17 3 3 0 23
53 บ้านคำนกกก 1 0 2 3 10 3 2 1 15
54 บ้านดอนแดง 1 0 2 3 7 0 1 0 8
55 บ้านนาดีวิทยา 1 0 1 2 7 1 1 1 9
56 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1 0 1 2 6 2 1 0 9
57 บ้านดอนสมอ 1 0 1 2 6 0 1 1 7
58 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1 0 1 2 5 1 0 1 6
59 บ้านหนองดุด 1 0 1 2 4 1 0 0 5
60 บ้านโพนงาม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองซน 1 0 0 1 6 3 1 1 10
62 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 1 0 0 1 4 2 0 0 6
63 บ้านอูนยางคำ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
64 บ้านโพนสวรรค์ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
65 บ้านโพนตูมหนองแสง 1 0 0 1 4 1 0 1 5
66 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 1 0 0 1 3 2 0 0 5
67 บ้านยางงอย 1 0 0 1 3 1 1 0 5
68 บ้านโพนแดง 1 0 0 1 3 0 2 0 5
69 บ้านนาเพียง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 บ้านโนนกุง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านข่า 0 4 0 4 10 1 0 1 11
74 บ้านหนองผือ 0 3 0 3 9 0 0 1 9
75 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 0 3 0 3 3 0 0 0 3
76 ชุมชนไผ่ล้อม 0 2 3 5 14 8 2 0 24
77 บ้านรามราช 0 2 1 3 6 1 0 1 7
78 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 0 2 0 2 13 8 1 2 22
79 บ้านท่าอุเทน 0 2 0 2 9 1 1 1 11
80 บ้านแพงสะพัง 0 2 0 2 9 1 0 0 10
81 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 0 1 2 3 8 1 1 0 10
82 บ้านนาเข 0 1 1 2 10 5 1 1 16
83 บ้านเสียววิทยา 0 1 1 2 7 1 2 0 10
84 บ้านน้อยนาเหนือ 0 1 1 2 5 4 0 0 9
85 บ้านตาลปากน้ำ 0 1 1 2 5 2 0 1 7
86 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 1 1 2 5 0 0 0 5
87 บ้านนาเต่า 0 1 1 2 3 3 0 0 6
88 อนุบาลโสธิญา 0 1 0 1 11 1 0 1 12
89 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 1 0 1 9 4 0 1 13
90 บ้านนาขมิ้น 0 1 0 1 9 3 3 0 15
91 บ้านโพน 0 1 0 1 8 3 1 1 12
92 บ้านนาคำ 0 1 0 1 5 3 0 1 8
93 บ้านปฏิรูป 0 1 0 1 5 0 0 0 5
94 บ้านคำเตย 0 1 0 1 4 5 0 0 9
95 บ้านดอนปอหนองโอง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
96 บ้านดอนดู่ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
97 บ้านท่าพันโฮง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
98 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 1 0 1 3 2 1 1 6
99 บ้านนาใน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
100 บ้านปากทวย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
101 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
102 บ้านดงวิทยาคาร 0 1 0 1 2 1 0 1 3
103 บ้านดงหนองบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านจอมศรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านเสียวสงคราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านหมูม้น 0 0 2 2 13 6 1 0 20
109 บ้านเซียงเซา 0 0 2 2 6 2 0 0 8
110 บ้านโพนขาว 0 0 2 2 2 1 0 0 3
111 บ้านเวินพระบาท 0 0 1 1 10 0 1 0 11
112 บ้านนาคอย 0 0 1 1 8 9 3 0 20
113 บ้านอูนนา 0 0 1 1 7 5 1 0 13
114 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 1 1 6 1 0 0 7
115 บ้านตาล 0 0 1 1 6 0 0 0 6
116 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 1 1 5 2 1 1 8
117 บ้านอีอูด 0 0 1 1 4 4 1 0 9
118 บ้านคำไฮ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
119 บ้านบงคำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
120 บ้านไชยศรี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
121 บ้านดงขวาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านนาทม 0 0 0 0 10 9 1 2 20
124 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 7 5 0 0 12
125 บ้านหาดกวน 0 0 0 0 6 7 1 1 14
126 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 6 2 0 0 8
127 บ้านต้าย 0 0 0 0 5 2 0 0 7
128 ชุมชนนาพระชัย 0 0 0 0 4 6 0 1 10
129 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 4 4 1 0 9
130 บ้านนาหนองหวาย 0 0 0 0 4 1 0 1 5
131 บ้านดง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
132 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
133 บ้านดอนศาลา 0 0 0 0 3 3 2 0 8
134 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 3 3 0 0 6
135 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 3 2 0 2 5
136 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
137 บ้านเเหล่า 0 0 0 0 3 1 0 1 4
138 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
139 เพียงหลวง 10 0 0 0 0 3 1 0 0 4
140 บ้านดอนพะธาย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
141 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
144 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
145 บ้านนานอ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
146 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
147 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
148 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านน้อยทวย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
152 บ้านม่วงชี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านดอนติ้ว 0 0 0 0 1 3 1 0 5
155 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
156 บ้านปากห้วยม่วง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
157 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านนากระแต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านดอนมะจ่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านนาข่าท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
170 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 0 2 3 0 5
171 บ้านดอนสะฝาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
172 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
173 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 อุ่มไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
175 บ้านนางัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านนาหนองบก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
181 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านศรีเวินชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 177 152 520 1,280 408 120 85 1,808