เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

เว็บของเขตพื้นที่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557    เจ้าภาพจัดการแข่งขันคือ  จังหวัดสกลนคร 
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.