สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  นามเสาร์
2. เด็กหญิงศศิธร  เหง้าน้อย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เหมือยพรหม
 
1. นางมณีรัตน์  คำชนะ