สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพันพสา  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงมะลิสา  คำยางจ้อง
 
1. นางสาวพิมญาดา  บุพศิริ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 35.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายทิวากร  นามเสาร์
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  นามเสาร์
3. เด็กชายวทัญญู  เหง้าน้อย
4. เด็กชายศรนรินทร์  นามเสาร์
5. เด็กชายเจน  วงษาเนาว์
6. เด็กชายเสกสรร  นามเสาร์
 
1. นายราชิต  ศักดิ์วิเศษ
2. นายวัฒนะ  ทีสุกะ
3. นายเทพเทวรรณ  วงษาเนาว์