สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐมน  สีวะสุด
 
1. นางสาวเอราวัลย์  ทุมมา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยศไชยวิบูลย์
 
1. นางสาวเอราวัลย์  ทุมมา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.99 เงิน 18 1. เด็กชายขวัญแก้ว  โชติรักษา
 
1. นางสาวเอราวัลย์  ทุมมา
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงวิภา  สุขภูวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  สุขมาก