สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศธร  เทพเศรษฐา
2. เด็กชายอนุลักษณ์  หลวงจันทร์
 
1. นายวิทย์สรัช  โชติบดินทร์กุล
2. นายสมชาย  เสียงล้ำ