สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เผ่าสุกัน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เลือดไทย
3. เด็กชายพีรศักดิ์  ติยะบุตร
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
2. นายบุญอุ้ม  ติยะบุตร