สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ถิ่นเมาลี
2. เด็กชายอภิชาติ  รัตนะ
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุส  อินทริง
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยกา
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา  วงศุพัฒน์
 
1. นางสุวดี  บัวสาย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายปิยะ  รัตนะ
 
1. นางสาวพิชญา  ศิริวงค์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนน  อินทริง
2. เด็กชายยรรยง  ไชยกา
3. เด็กชายวัชรากร  อินทิสิทธิ์
 
1. นายวีรเพชร  สุธรรม
2. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ถอนพิมโจน
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  อินทิสิทธิ์
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ