สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.19 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร    นาโควงค์
2. เด็กชายพีระพงษ์    วงศ์ษาเนา
 
1. นายอดิศร  โคตรมิตร
2. นายดาบชัย  อุปรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ   อุสาพรหม
2. เด็กชายวินัย    สีทอง
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา    อุสาพรหม
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นายสุกัญญา  พรหมปากดี