สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวนลี
 
1. นางสาวสายใจ  ราชมณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  จุมพลาศรี
 
1. นางสาวสายใจ  ราชมณี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนี  ข้ามประเทศ
 
1. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์สกล
2. เด็กหญิงอนุชิดา  กุจนา
 
1. นางสาวปุณิกา  ดวงสงค์
2. นางสาวบังอร  วงศ์สกล
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  อังคะฮาด
2. เด็กชายจิรายุ  อังคะฮาด
3. เด็กชายธนากร  สายเรือง
 
1. นางสาวณภัทร  พลแสน
2. นางสุวรรณา  ลาชัย