สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนวิชย์  มณีศรี
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุจิรา  ชารีรัตน์
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ขันทะชา
 
1. นางสุณัชชา  เคนไชยวงค์
2. นายฉัตรชัย  เคนไชยวงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์วงค์
 
1. นางอรอุมา  ป้องนานาต
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤตพล  มณีนพ
2. เด็กชายจักรพล  วงศ์เพ็ญ
3. เด็กชายพันธกานต์  พนมเริงไชย
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สาวันดี
5. เด็กชายวัฒนชัย  กรมขันธ์
6. เด็กชายวุฒิศักดิ์  คำผาย
 
1. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
2. นายปรีดา  ภูดีทิพย์
3. นายฉัตรชัย  เคนไชยวงค์