สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนฤมล  เทพเศรษฐา
 
1. นายอธิศักดิ์  วงศ์เหง้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 10 1. นางสาวอรปรียา  ชาลือ
 
1. นายนฤดล  อ้วนแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวชุติกาญจน์  สิงห์ดา
 
1. นายนฤดล  อ้วนแก้ว