สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกานดา  คัณทักษ์
 
1. นายวีระชัย  สุขวิพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงค์นภัส  โมยะ
 
1. นางสาววิลาสินี  เขียวสังข์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตติยา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงนริสา  คัณทักษ์
3. เด็กหญิงนิราวรรณ  รังศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  คะลีล้วน
5. เด็กหญิงมุทิตา  ชาสงวน
6. เด็กหญิงวรารัตน์  กัญญาคำ
 
1. นางนิศารัตน์  รังศรี
2. นางวลัยพร  คัณทักษ์
3. นางริศราวรรณ  จุ่นหัวโทน