สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกร   มหาวงค์
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  ราชมณี
2. เด็กชายนิราช  โยลัย
 
1. นางสาวสุพัตรา  ปากดี
2. นางสาววิลัยวรรณ  กุจนา