สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายวีรศักดิ์   หนองนา
 
1. นายกิติศักดิ์  สุวรรณมาโจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายพิสุทธิ์   ศรีระพล
2. เด็กชายศิริศักดิ์   ดุสิตา
 
1. นายกิตติพงษ์   ขรรค์ศร
2. นางวันพ็ญ  กะสังข์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรันยา   หัดระสา
 
1. นางสุชาดา   จันทะเขต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงมันทนา   มลตะราช
 
1. นางสุชาดา   จันทะเขต
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ก้อนเงิน
 
1. นางสุชาดา   จันทะเขต