สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางวาสนา  ดีดวงพันธ์