สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  กันนิกา
2. เด็กหญิงพนิดา  ไชยพรม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  นนทะสี
 
1. นางสาวมยุรี  บิดานารา
2. นางพนิตา  รุ่งสว่าง