สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 35.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชลธี  จันทุลาง
2. เด็กชายณรงศักดิ์  ไชยสุระ
3. เด็กชายพลากร  โพนัย
4. เด็กชายวรวิทย์  จันทุลาง
5. เด็กชายวุฒินันท์  ปัญญานาง
6. เด็กชายอิทธิชัย  บัวลอย
 
1. นางสาวสุภัทรตรา  กุลยะ
2. นายวีระพล  พันธ์ุเวียง
3. นางสาวปริศนา  ศรีเมือง