สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   นิวงษา
2. เด็กหญิงศันสนีย์   อัควงค์
 
1. นายรังสิมันตุ์   ฉิมรักษ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทกานติ์   นิวงษา
 
1. นางสาวปาณิตา   อาจสามารถ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เดชโฮม
2. เด็กชายธีระพงษ์  นิวงษา
3. เด็กชายเนติพล  เดชทะสร
 
1. นางสาวปาณิตา  อาจสามารถ
2. นางเกษราวรรณ  สิงห์เงา