สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เส้นเศษ
2. เด็กชายธีรกรณ์  ทาโพธิ์
 
1. ดาบตำรวจสมชาย  แสงวงศ์
2. ส.ต.อ.วรวิทย์  เสนาศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายสมเพชร  ยมะโคตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังตะพันธ์
 
1. ดาบตำรวจสมชาย  แสงวงศ์
2. ส.ต.อ.วรวิทย์  เสนาศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนุพล  มหาชัย
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ละเลิง
 
1. ดาบตำรวจสมชาย  แสงวงศ์
2. ส.ต.อ.วรวิทย์  เสนาศรี