สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายภัทรพล  แสนเสิก
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  เคนไชยวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตซ้าย
 
1. นางนภาภรณ์  แสนโสม