สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายตินณ์  หาคำ
2. เด็กชายพิพรรธ  มหานิล
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ค่ายสูงเนิน
 
1. นางนิติยาภรณ์  โมธรรม