สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายณภัทร   คำก้อนแก้ว
2. เด็กชายเอกพล  สุวรรณมาโจ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
2. นายนพดล  ว่องไว