สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงลินดา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดงเมย
 
1. นางจุลรัตน์  เกษธานี
2. นางสาวปริยา  วงศ์บาสก์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72.23 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โทรัตน์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ใยปางแก้ว
3. เด็กชายภัทรพล  โทรัตน์
 
1. นายพิพัฒน์  มณีกุล
2. นางสาวสุพัตตา  อุปนันท์