สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงนีรชา  ดอร์ลิ่ง
 
1. นางวิภาพรรณ  ศรีวิไล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐกิต  มอมไทรัตน์
2. เด็กชายณัฐพล  ตาแสงโว
3. เด็กชายรัฐภูมิ  มอมไทรัตน์
4. เด็กชายวรกันต์  กอยท่าแคน
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เทพมงคล
6. เด็กหญิงสุธิมา  นนท์เหล่าพล
 
1. นางพิมล  จิตอามาตย์
2. นางสาวอรทัย  ขวาไชยวี
3. นางสาวสาริณี  นนท์เหล่าพล
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คาระวงษ์
2. เด็กหญิงสุดธิดา  ตาลาคุณ
3. เด็กหญิงสุภาพร  เสนาสี
 
1. นางสาวนิตยา  สุวรรณเทน
2. นางสาวสาริณี  นนท์เหล่าพล