สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวณิชญาดา  ปิดตะ
2. เด็กหญิงสุธิดา  สันทวุฒิ
 
1. ดาบตำรวจกำไลย  ถินวิจารย์
2. ส.ต.อ.อัศวิน  ตะระแจ่ม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญก้อน
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงเจนสุดา  ทุมสี
 
1. ดาบตำรวจทองทิพย์  อินทะเสย์
2. ส.ต.อ.เพ็ญ  แข็งแรง