สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายประกฤตฎ์  สุธรรม
2. เด็กหญิงวนิดา  จันชะล้ำ
3. เด็กหญิงอวัสดา  บุพศิริ
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
2. นายคมกริช  เสรีธรรมะพิทักษ์