สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศุภิสรา  คำเปลี่ยน
 
1. นางศิริพร  แก้วไพศาล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อุ่มสาพล
 
1. นางรุ่งฤดี  โกษาแสง