สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชาลินี  ผาอินดี
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีวรสาร
3. เด็กชายอธิชาติ  ผาอินดี
 
1. นางสาววัฒนา  บุญกอ
2. นางเยาวนี  อภิกุลชัยสุทธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุภาพ
 
1. นางเยาวนี  อภิกุลชัยสุทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายชิษณุชา  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวยลดา  อุ่นสา
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงสงค์
2. เด็กหญิงธีรภัทร  มะระกา
 
1. นางศิริจรรยา   บุญสิทธิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  กิ่งคาน
2. เด็กชายบรรณสรณ์  แสงเพ็ชร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีทอง
 
1. นางศิริจรรยา   บุญสิทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79.67 เงิน 8 1. เด็กชายธนกร  พิมพ์คำ
2. เด็กชายปิยะชาติ  โคตรคำ
3. เด็กหญิงปิยะนุช  ผาอินดี
 
1. นางสาววัฒนา  บุญกอ
2. นางเยาวนี  อภิกุลชัยสุทธิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  พรหมวงษา
2. เด็กชายราชัน  สุขภูวงค์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีพันธ์ดอน
 
1. นางสาววัฒนา  บุญกอ
2. นางเยาวนี  อภิกุลชัยสุทธิ์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผาอินดี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คำพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มณี  ศรีทอง
 
1. นางวัชรี  ศรีทอง
2. นางเยาวนี  อภิกุลชัยสุทธิ์
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ผาอินดี
 
1. นางวัชรี  ศรีทอง