สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  กลางโคตร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  นันทะวงศ์
 
1. นายธนู  นาโควงค์
2. นางสาวสุภัทสรา  นาโควงค์