สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงมณธนา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงอรพินท์  พรมจอม
 
1. นายเทพรักษ์  พงษ์พัฒน์
2. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงสุ
 
1. นางเนาวรัตน์  เจริญวงศ์