สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้วน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายคฑายศ  วรรณา
2. เด็กชายธีรภัทร  เสนเพ็ง
 
1. นายกฤษฎา  เมาะลาษี
2. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่