สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยมหา
2. เด็กหญิงพรทิพา  บุญมาวงษา
 
1. นายชวนดู  นาแถมพลอย
2. นางสาวสุดาทิพย์  อุ่นกลม