สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาวงศ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นายภูมินทร์  รักษาวงศ์
2. นายนคเรศร์  มหาวงศ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิพรดา  มหาวงศ์
2. เด็กชายพลธิชัย  ประกิ่ง
3. เด็กชายสมรักษ์  พรมอินทร์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
2. นายชำนาญ  แก้วลา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  อินทริง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โพธิ์เบี้ยศรี
 
1. นางอุษณีย์  แสนสุข
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กุลยะ
2. เด็กหญิงปริชาติ  โยลัย
3. เด็กหญิงวรนุช  ประกิ่ง
 
1. นางอุษณีย์  แสนสุข
2. นางสาววิภาดา  ผาลี