สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศกร  มูลติเสาร์
2. เด็กชายอภิชาติ  อุ่นทะอับ
 
1. นายอาทิตย์  ประกิ่ง
2. นายนนทชัย  วงศ์ตาผา