สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจณิสตา  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงจันทนา  ประกิ่ง
 
1. นางอิสรา  พิทูลทอง
2. นางสาวปิยะธิดา  วะชุม