สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ลำมะสะ
3. เด็กหญิงอัญชลี  จันทะวง
 
1. นางนางตาล  ฮาบพนม
2. นางศุภารัตน์  พันพิลา