สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพียงหลวง 10 สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัลยากร   ดวงไกร
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ศรสูง
3. เด็กหญิงรมิตา   คันธะโรรส
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
2. นางวิสวาท  เกชิต