สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายตะวัน  เพทราเวช
2. เด็กชายธำรงศักดิ์  สัมพันธ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  นาทราย
2. นายจิรทีปต์  อุปเสน