สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ่มไผ่ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มะตนเด
2. เด็กหญิงกาญจนพรรณ  วงษาเนาว์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เจริญสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายธีรภัทร  วรราช
2. เด็กชายภูรินทร์  วรโยธา
 
1. นายนรภัทร  รัตนมาลี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มัยวงค์
2. เด็กหญิงสุตราพร  สุภาพ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เจริญสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 20 1. เด็กชายกฤษฎ์  รัตนมาลี
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขวิพัฒน์
 
1. นายนรภัทร  รัตนมาลี