สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คัชวา
2. เด็กหญิงอภิศรา  ผาผึ้ง
 
1. ด.ต.สะอาด   อยู่เย็น