สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพีรยา  นนทะเสน
 
1. ด.ต.สะอาด  อยู่เย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คัชวา
2. เด็กหญิงอภิศรา  ผาผึ้ง
 
1. ด.ต.สะอาด   อยู่เย็น
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคมสัน  ไชยนุ
2. เด็กหญิงพรพิมล   โคตรศรีเมือง
3. เด็กชายศุภากร  หลักคำ
 
1. ส.ต.ต.ยงธนัท  บำรุงญาติ
2. ส.ต.ต.ไกรสร  เรขาวรรณ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  จำปาเต็ม
3. เด็กหญิงพิณณ์ปภา  เสียงแขก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไชยโพธิ์