สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. นายศรัญยู  ยางธิสาร
 
1. นายจักราวุธ  โทรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายมัสพล  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  อินแก้งไค้
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  โทรัตน์
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปิยะรัตน์  ป้องทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุรัตน์พิชา  สีเนียม
 
1. นายชัยรัช  โทรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนิตา  อุปมนต์
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกชกร  โทรัตน์
 
1. นางกรุงไทย  สุรินทะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตรา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงสามิภักดิ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปิยะรัตน์  ป้องทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาณี  พลหาญ
2. เด็กชายสหภาพ  สีพารา
 
1. นางกรุงไทย  สุรินทะ
2. นางสาวปิยะรัตน์  ป้องทอง